Ansøgning

Man kan som udgangspunkt IKKE indstille sig selv til et legat, men skal indstilles af en anden.

Soldaterlegatets fundats giver mulighed for at hjælpe tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, samt efterladte, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen.

Ønsker du at søge om støtte til et projekt, så kontakt venligst Soldaterlegatet på tlf. 31 37 17 37 eller e-mail soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk, inden ansøgning sendes.


Den indstillede

*Cpr-nr. Hjælp

*P.t. sygemeldt
*Navn

*Fagforening

*Adresse

Hvis der er valgt "Anden", notér her*Postnr.

*By

*Status

Telefonnummer

*Angiv status

E-mail

Mission(er)

Ændre

*Årstal Hjælp
*Mission
*Funktion
*Holdnr.
Hvis der er valgt "Andet", notér her

Kommentar Hjælp

Luk

Uddybende oplysninger

*Hvad søges der legat til? Angiv et konkret beløb (undtagen ved rådgivning eller medicin)

*Beskriv den fysiske/psykiske skade samt evt. diagnose, og hvordan den påvirker personens dagligdag

*Beskrivelse af nuværende og tidligere behandling

Beskrivelse af evt. sag i kommunen

*Kort beskrivelse af den indstilledes økonomi

*Hvordan kan legatet hjælpe/støtte legatmodtageren?

Supplerende kommentarer


Upload (Her kan du vedhæfte relevante filer. F.eks. udtalelser fra læger, behandlere eller anden form for dokumentation, der relaterer sig til indstillingen)

Fil Hjælp
Bemærk, at filer højst må fylde 10mb

Ansøger

*Navn

*Adresse


*Postnr.

*By

*Telefonnr.

*E-mail

*Din relation til indstillede

*Angiv relation

Indsend ansøgning

*Ja, jeg har indhentet samtykke hos vedkommende, jeg indstiller til et legat, til at fremsende dennne indstilling
Send kopi til den indstillede
Der sendes automatisk en kopi af indstillingen og en kvittering for modtagelse til dig, der indstiller til legatet. (Modtager du ikke kvittering, så henvend dig til Soldaterlegatet).

Soldaterlegatet har Datatilsynets godkendelse til at modtage og opbevare data. Soldaterlegatet arbejder ud fra målet om 100% diskretion for den indstillede.